przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach powstała nowoczesna Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

2024-06-26 17:33:01

Krótki opis:

W drugim kwartale 2024 roku rozpoczęła działalność nowoczesna Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej, oferująca szeroki zakres badań mikrobiologicznych dla pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w lokalizacjach przy ul. Ceglanej 35 oraz ul. Medyków 14, a także dla pacjentów poradni przyszpitalnych.

„Otwarcie naszej Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej to krok milowy w podnoszeniu jakości świadczonych usług medycznych. Dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz najnowocześniejszemu sprzętowi, jesteśmy w stanie zapewnić precyzyjną i szybką diagnostykę, co bezpośrednio przekłada się na trafniejsze diagnozy i skuteczniejsze leczenie naszych pacjentów. Nasz zespół specjalistów pracuje z pełnym zaangażowaniem, by sprostać najwyższym standardom w dziedzinie mikrobiologii medycznej” – mówi Agnieszka Garus-Jakubowska, Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w Katowicach.

W pracowni zatrudnionych jest pięciu diagnostów laboratoryjnych, w tym dwóch specjalistów z mikrobiologii medycznej. Laboratorium aktywnie uczestniczy w kontroli jakości badań mikrobiologicznych POLMICRO, prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.

„Nasz Szpital każdego roku organizuje finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rok temu graliśmy dla niezwykle ważnego celu jakim jest walka z Sepsą. Dzisiaj dzięki wsparciu Fundacji WOŚP, możemy właśnie ten cel skutecznie realizować. W strukturze Szpitala brakowało Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej. Pracownia może teraz stosować najnowocześniejsze technologie, oferując pacjentom najwyższy poziom diagnostyki mikrobiologicznej. To znacząco przyspieszy procesy diagnostyczne, umożliwiając szybsze wdrażanie odpowiednich terapii i poprawę wyników leczenia. Warto tu podkreślić, że otrzymaliśmy niezwykle ważne narzędzie by móc walczyć nie tylko z samą chorobą ale też często - w sytuacjach krytycznych - wygrać wyścig z czasem  – podkreśla Renata Wachowicz, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszty:

 • Sprzęt z WOŚP: 1.924.077,40 zł

 • Remont wraz z projektem: 1.233.910,00 zł

 • Pozostałe środki trwałe i wyposażenie: 193.417,85 zł

RAZEM: 3.351.405,25 zł, w tym:

 • środki własne: 1.427.327,85 zł

 • darowizny: 1.924.077,40 zł

Zakres badań:

 • Diagnostyka zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, krwi, układu pokarmowego, moczowo-płciowego, górnych i dolnych dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich oraz zakażeń w okulistyce.

 • Oznaczenie lekowrażliwości drobnoustrojów metodami konwencjonalnymi i automatycznymi z oznaczeniem MIC.

 • Badania przesiewowe na nosicielstwo drobnoustrojów alarmowych.

 • Badania czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego.

 • Wykonywanie map mikrobiologicznych oddziałów szpitala oraz analiz statystycznych.

Nowoczesne wyposażenie:

 • Phoenix M50: automatyczna identyfikacja biochemiczna i oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów.

 • Spektrometr masowy Maldi Biotyper Sirius: precyzyjna identyfikacja drobnoustrojów, skracająca czas identyfikacji z 24 godzin do kilku minut.

 • Analizator Biofire FilmArray: system multiplex PCR do szybkiej diagnostyki molekularnej, wykrywający bakterie, wirusy, drożdżaki, pasożyty oraz mechanizmy oporności na antybiotyki w ciągu około godziny.

 • BacT/ALERT 3D 240: automatyczny system do monitorowania posiewów i hodowli krwi oraz płynów ustrojowych.

 • IR Biotyper: system FT-IR do szybkiego typowania szczepów mikroorganizmów, kluczowy w epidemiologii szpitalnej.

 • Komora laminarna Biotectum 1.2: zapewniająca bezpieczną pracę z materiałem zakaźnym w sterylnych warunkach.

 • Barwiarka PREVI COLOR GRAM:  do barwienia metodą Grama preparatów na szkiełkach podstawowych. Barwienie metodą Grama umożliwia postawienie przypuszczalnej diagnozy choroby i wstępne zaklasyfikowanie czynnika wywołującego tę chorobę.

 • Mikroskop ZEISS PrimoStar3: zintegrowany z kamerą HD o rozdzielczości 5 MP co daje możliwość obrazowania i archiwizacji obserwowanych obiektów w bardzo dobrej jakości.

 • Komora laminarna Biotectum 1.0: przeznaczona do przygotowania materiału do badań molekularnych, minimalizując ryzyko kontaminacji krzyżowej badanego materiału.

 • INKUBATOR CO₂ MEMMERT: do hodowli drobnoustrojów wymagających, mikroaerofilnych wzrastających przy niskim stężeniu tlenu.