przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

75 lecie Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

2024-04-17 11:26:57

Krótki opis:

Obchody 75 lecia Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego odbędą się w Katowicach w dniach 18-20 kwietnia 2024 roku podczas organizowanego 30. Kursu Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych.

Podczs wydarzenia przedstawione zostaną aktualne osiągnięcia naukowe jednego z najstarszych towarzystw endokrynologicznych w Europie, które odzwierciedlają różnorodność badań prowadzonych w dziedzinie endokrynologii. Celem jest również pokazanie, jak odkrycia nauk podstawowych i ich zastosowanie
w praktyce radykalnie wpłynęły na postępowanie lekarzy z chorymi z endokrynopatiami.

Jubileuszowy kurs to również spotkanie pokoleń Endokrynologów, Mistrzów, którzy tworzyli tą dziedzinę nauki w Polsce.