przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Podanie o przyjecie na wolontariat należy złożyć minimum z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Sekretariacie Dyrekcji w lokalizacji Ceglana 35 lub Medyków 14.

Podanie winno zawierać dane kontaktowe (mail, telefon) oraz zakres czy komórkę organizacyjną w której Wolontariusz chce realizować zakres wolontariatu.

Dział Spraw Pracowniczych skontaktuje się z potencjalnym Wolontariuszem i poinformuje o wyrażeniu zgody bądź jej braku oraz o możliwości podpisania stosownych dokumentów.