przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Onkologii Klinicznej

Struktura organizacyjna

Oddział Onkologii Klinicznej powstał w 2013 roku. Jako jednostka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego stanowi część Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktualnie na Oddziale pracuje 6 starszych asystentów, 6 młodszych asystentów w trakcie specjalizacji oraz 15 pielęgniarek.
Oddział Onkologii Klinicznej znajduje się w budynku głównym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Ceglana 35 w Katowicach. W skład oddziału wchodzą odcinek opieki stacjonarnej oraz sala z miejscami pobytu dziennego. Pracę oddziału uzupełnia Poradnia Onkologiczna znajdująca się na parterze budynku. Odcinek opieki stacjonarnej znajduje się na IV piętrze głównego budynku szpitala. Sala z miejscami pobytu dziennego znajduje się na II piętrze.
Wysoką jakość usług świadczymy dzięki wyposażeniu w nowoczesną aparaturę medyczną oraz zintegrowany system zarządzania dokumentacją medyczną, obejmującemu współpracę z laboratorium, zakładem radiodiagnostyki i apteką szpitalną, odpowiedzialną za przygotowywanie leków do wlewów dożylnych.
 
Działalność lecznicza oddziału

Działalność Oddziału Onkologii Klinicznej koncentruje się na leczeniu systemowym:
•    chemioterapia,
•    hormonoterapia,
•    immunoterapia
•    terapia ukierunkowanej na cele molekularne, tj. na nowoczesnych terapiach celowanych połączonych z chemioterapią lub radioterapią.
Oddział zajmuje się leczeniem osób chorych na nowotwory lite, zwłaszcza nowotwory piersi, trzustki, płuca, narządu rodnego, pęcherza oraz neuroendokrynne. W oddziale prowadzi się także leczenie powikłań związanych z terapią onkologiczną. Szybka i kompleksowa diagnostyka przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie oraz po zakończeniu odbywa się najczęściej w zintegrowanej z oddziałem Poradni Onkologicznej.
Działalność oddziału obejmuje leczenie gwarantowane objęte finansowaniem ze środków publicznych (NFZ).
Kadra medyczna oddziału uczestniczy w licznych specjalistycznych konsyliach multidyscyplinarnych, często też je organizuje, dzięki czemu chorzy mają gwarancję fachowej i bezpiecznej kwalifikacji do najwłaściwszej dla nich terapii systemowej. Pacjenci Oddziału Onkologii Klinicznej, jak również ich najbliżsi mogą ponadto skorzystać z profesjonalnej opieki psychologicznej, niezbędnej w procesie leczenia onkologicznego.
 
Dorobek naukowy i działalność dydaktyczna oddziału

Integralną częścią działalności jednostki jest szkolenie młodego pokolenia lekarzy oraz rozwój naukowy. W związku z tym w jednostce prowadzone są praktyczne zajęcia ze studentami kierunków medycznych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Oddział Onkologii Klinicznej jest jednostką akredytowaną do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej i posiada łącznie 12 miejsc specjalizacyjnych (aktualnie 5 wolnych miejsc dla lekarzy chcących rozpocząć specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej). Możliwe jest także odbywanie realizowane stażów kierunkowych z zakresu onkologii klinicznej.
Projekty badawczo-naukowe i badania kliniczne, w których uczestniczy zespół medyczny, zapewniają pacjentom pozostającym pod opieką oddziału dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia. Sprzyjają też – podobnie jak szkolenia i konferencje naukowe – stałemu podnoszeniu kwalifikacji przez zespół medyczny oddziału.

 

 

Pliki:

Przykładowy wywiad.pdf (pdf)

Informacja i zgoda na leczenie immunologiczne-1.pdf (pdf)

Informacja i zgoda na leczenie lekami cytostatycznymi.pdf (pdf)

Informacja i zgoda na leczenie lekami terapii celowanej.pdf (pdf)

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH NA ODDZIAŁInformacje:

Sekretariat:
32 3581 348

Call Center
Infolinia Onkologiczna
32 3581 281
32 3581 598
onkologia@uck.katowice.pl

Koordynator DILO: 
663 041 808 

Dr n. med. Michał Kliber

Lekarz Kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

Dr n. med. Agnieszka Bobola

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

Mgr piel. Katarzyna Moritz-Piątek

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Onkologii Klinicznej, spec. pielęgniarstwa onkologicznego i zachowawczego

Zespół lekarski:

Starsi asystenci ze specjalizacją z onkologii klinicznej:

Lek. Małgorzata Domagała-Haduch

specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej

Lek. Joanna Kędzierska-Jamróz

specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

Lek. Sylwia Szabłowska-Siwik

specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej

Lek. Joanna Wnęk

specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

Młodsi asystenci:

Lek. Amanda Robek

Lek. Joanna Sadurska

Lek. Łukasz Pietrzyński

Lek. Jakub Wnuk

Lek. Anita Gorzelak-Magiera

Lek. Anna Długaszek

Lek. Kaja Kmiecik

Lek. Sylwia Mielcarska

Lek. Agnieszka Kula

 

Psychonkolog:

Mgr Dariusz Pysz-Waberski

 

Zespół pielęgniarski:

Mgr Karolina Kubek

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Mgr Monika Szulc

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Piel. dypl. Pelagia Dąbrowska

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Mgr Ewa Kryk

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Piel. dypl. Sabina Lesz

Mgr Bernadeta Mróz-Szuba

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Lic. Monika Paluch

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Lic. Agata Tylikowska

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i chirurgicznego

Lic. Jolanta Waksmundzka

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i środowiskowo-rodzinna

Piel. dypl. Anna Zatoń

pielęgniarka dyplomowana, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Lic. Ewa Żydek

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Lic. Monika Sieniek

Piel. dypl. Iwona Chabińska

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Piel. dypl. Joanna Smorąg

w trakcie specjalizacji onkologicznej