przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Onkologii Klinicznej

> Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Onkologii Klinicznej

Kontakt:

Call Center

Infolinia Onkologiczna
32 3581 281
32 3581 598

Koordynator DILO:

663 041 808Image 1
0

łóżek

Image 3
0

miejsca pobytu dziennego

Image 1

Struktura Organizacyjna 

Oddział znajduje się w budynku głównym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35. Posiada odcinek opieki stacjonarnej na I i IV piętrze oraz sale z miejscami pobytu dziennego na II piętrze. Integralną częścią oddziału jest również Poradnia Onkologiczna na parterze, oferująca zarówno diagnostykę, jak i terapię onkologiczną.

Działalność Lecznicza

Specjalizujemy się w nowoczesnym leczeniu systemowym nowotworów złośliwych, w tym chemioterapii, hormonoterapii, immunoterapii, terapii ukierunkowanej na cele molekularne, a także w leczeniu skojarzonym – radio-chemioterapii. Leczymy szeroki zakres nowotworów, w tym nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, płuca, narządu rodnego, pęcherza moczowego oraz nowotwory neuroendokrynne. 

Ponadto, prowadzimy leczenie powikłań związanych z terapią onkologiczną, oferując szybką i kompleksową diagnostykę oraz wsparcie psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin.

Dorobek Naukowy i Dydaktyka

Oddział aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych i jest akredytowany do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej. Nasza działalność dydaktyczna i badawcza, w tym uczestnictwo w projektach badawczo-naukowych, umożliwia pacjentom dostęp do nowoczesnych metod leczenia oraz przyczynia się do stałego podnoszenia kwalifikacji naszej kadry medycznej. Na oddziale prowadzone są praktyczne zajęcia dla studentów medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zapewniamy Wysoką Jakość Opieki

Oddział Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach jest miejscem, gdzie pacjenci otrzymują kompleksową, fachową i opiekę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i najnowszych standardów medycznych.

Nasza Kadra

Dr n. med. Jacek Kabut
Lekarz Kierujący Oddziałem, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej

Dr n. med. Michał Kliber
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

Mgr piel. Katarzyna Moritz-Piątek
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Onkologii Klinicznej, spec. pielęgniarstwa onkologicznego i zachowawczego