przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych

Kontakt:

Sekretariat

32 3581 366

Dyżurka lekarska

32 3581 369
32 3581 391

Dyżurka pielęgniarska

32 3581 364
32 3581 365

HISTORIA ODDZIAŁU

Klinika Endokrynologii powstała w 2000 roku, początkowo jako Kliniczny Oddział Endokrynologii. Status Kliniki uzyskała w 2001 r. Możemy się jednak poszczycić długą, ponad półwieczną historią. Wywodzimy się z Katedry Patofizjologii, utworzonej w 1949 r. Pierwszym kierownikiem Katedry był Prof. Kazimierz Dux, który stworzył pierwszy poważny ośrodek endokrynologiczny na Śląsku. To on w 1951r zorganizował pierwszą akcję przeciwwolową w naszym regionie. Z jego inicjatywy powołano wtedy Poradnię Endokrynologiczną przy PSK-1 w Zabrzu, funkcjonującą do dzisiaj. Następnie Katedrą Patofizjologii kierowali Prof. Bolesław Narbutt i Prof. Franciszek Zych, którzy zajmowali się endokrynologią kliniczną i doświadczalną. W 1976 roku powstała pracownia izotopowa – była to jedyna pracownia diagnostyczna tego typu, tutaj oznaczano po raz pierwszy 17OH i 17 OHKS oraz inne hormony steroidowe w oparciu o uzyskane przeciwciała. W tym to czasie Prof. Barbara Buntner, pełniąca funkcję kierownika Katedry do 1999 roku, prowadziła badania nad metabolizmem hormonów nadnerczowych i gonadalnych.
Od 1999 roku Katedrą Patofizjologii i Endokrynologii kieruje Prof. Beata Kos-Kudła, która podjęła starania o poszerzenie zakresu działalności naukowej i dydaktycznej Katedry o aspekt kliniczny. Dzięki Jej staraniom utworzony został pierwszy na Śląsku oddział zajmujący się w szerokim zakresie endokrynologią kliniczną dorosłych, który następnie został przekształcony w Klinikę Endokrynologii. Z dniem 1.10.2009 Klinika Endokrynologii została przeniesiona z Zabrza do Katowic – aktualna lokalizacja Kliniki i oddziału: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach. W 2015r Klinika Endokrynologii otrzymała certyfikat „Centre of Excellence” Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Neuroendokrynnych (European Neuroendocrine Tumor Society ENETS). W tym samym czasie nastąpiła zmiana nazwy jednostki na:  Klinika (Oddział) Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Klinika stanowi ośrodek najwyżej (III) referencyjności, dysponuje 25 łóżkami oraz doświadczoną kadrą lekarzy (lekarz kierujący oddziałem, 6 starszych asystentów i 14 rezydentów) oraz 13 pielęgniarek.


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Klinika Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych specjalizuje się w rozpoznawaniu i leczeniu:
•    chorób endokrynologicznych:
-układu podwzgórzowo-przysadkowego (guzów przysadki, akromegalii, choroby Cushinga, hiperprolaktynemii, niedoczynności przysadki m.in. po zabiegach neurochirurgicznych);
-tarczycy (nadczynności, przebiegających z  orbitopatią tarczycową, choroby Gravesa i Basedowa, zapaleń tarczycy, wola guzowatego, niedoczynności tarczycy);
-przytarczyc (pierwotnej i wtórnej nadczynności, niedoczynności przytarczyc m.in. pooperacyjnej);
-nadnerczy (guzów, przerostu nadnerczy, zespołu Cushinga, niedoczynności kory nadnerczy, wrodzonego przerostu);
-zaburzeń hormonalnych gonad (hipogonadyzmu pierwotnego i wtórnego), hiperandrogenizmu u kobiet, zaburzeń cyklu płciowego u kobiet i andrologicznych;
-osteoporozy;
-nadciśnienia hormonozależnego;
-otyłości prostej i uwarunkowanej hormonalnie.
-zagrażających przełomów hormonalnych (hipermetabolicznego, hipometabolicznego, nadnerczowego, hiperkalcemicznego).

•    nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego (m.in. trzustki, żołądka, jelit), płuc, o nieznanym ognisku pierwotnym i innych.
-Diagnostyka i monitorowanie chorych z nowotworami neuroendokrynnymi prowadzone są w oparciu o przeprowadzenie konsultacji patomorfologicznej, oznaczenia markerów tych nowotworów (m.in. chromograniny A, serotoniny, gastryny, insuliny, kwasu 5-hydroksyindolooctowego i metoksykatecholamin w dobowej zbiórce moczu) oraz badania obrazowe (anatomiczne, t.j. TK, MR wykonywane w tutejszym Zakładzie Radiologii oraz badania funkcjonalne, t.j. 68Ga-DOTA-TATE PET/CT oraz 18F-FDG PET/CT wykonywane w odpowiednich zakładach medycyny nuklearnej) zgodnie z europejskimi i polskimi wytycznymi postępowania.
-Klinika zapewnia chorym dostęp do specjalistycznego leczenia za pomocą analogów somatostatyny, leczenia ukierunkowanego molekularnie, radioizotopowego, operacyjnego, lokoregionalnego i innych.

 

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNO-ROZWOJOWA W OBSZARZE NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNYCH


•  Certyfikowane Centrum Doskonałości (Centre of Excellence) w dziedzinie nowotworów neuroendokrynnych
Od 2015r. Klinika Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych należy do prestiżowego grona europejskich Centrów Doskonałości (Centre of Excellence) w dziedzinie nowotworów neuroendokrynnych zrzeszanych przez Europejskie Towarzystwo Nowotworów Neuroendokrynnych (ENETS) i jest pierwszym i jedynym takim centrum w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej;

Od stycznia 2022 roku Klinika Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych jest członkiem Europejskich Sieci Referencyjnych ds. nowotworów neuroendokrynnych (ENDO ERN – European Reference Network).

 

Certyfikat 

•  TELENEN – wdrażanie telemedycyny do praktyki klinicznej
Kadra Kliniki stworzyła pionierski (także w skali europejskiej) ogólnopolski projekt wdrożenia telemedycyny w obszarze endokrynologii i onkologii - TELENEN-Tumor Board Online: Ogólnopolskie Wielospecjalistyczne Konsylium Nowotworów Neuroendokrynnych – interdyscyplinarne konsultacje ekspertów z kluczowych ośrodków w kraju;

•  Wielospecjalistyczne Konsylia Nowotworów Neuroendokrynnych
Chorzy omawiani są na wielospecjalistycznych, interdyscyplinarnych konsyliach lekarskich prowadzonych z udziałem ekspertów m.in. z obszaru endokrynologii, onkologii, radiologii, medycyny nuklearnej, gastroenterologii, chirurgii i patomorfologii;

•   Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych
Założenie i organizacja Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych (http://www.guzyneuroendokryn;ne-psgn.pl), będącej interdyscyplinarnym forum skupiającym specjalistów różnych dziedzin medycyny (B. Kos-Kudła-przewodnicząca Rady Ekspertów od 2005 r do nadal)

•   Krajowy Rejestr Guzów Neuroendokrynnych
Utworzenie i prowadzenie Krajowego Rejestru Guzów Neuroendokrynnych, http://www.guzyneuroendokrynne-krajowyrejestr.pl (B. Kos-Kudła-przewodnicząca Rady Naukowej Rejestru)

•  Badania kliniczne
Udział w międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych, m.in. CLARINET, CLARINET Forte, SPINET i innych.

 

REDAKCJA CZASOPISMA ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

Pełnienie funkcji przez pracowników Kliniki w Radzie  Redakcyjnej oraz Redaktora Naczelnego Endokrynologii Polskiej.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZO-ROZWOJOWA:

•  Członkostwo, aktywność naukowa i pełnienie funkcji w zarządach krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in.
Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym (PTE),
Europejskim Towarzystwie Endokrynologicznym (ESE),
Europejskim Towarzystwie Nowotworów Neuroendokrynnych (ENETS);

•  Współtworzenie ogólnopolskich zaleceń postepowania w nowotworach neuroendokrynnych
Pracownicy Kliniki są inicjatorami i współautorami ogólnopolskich zaleceń postępowania w diagnostyce i leczeniu NET, publikowanych w Endokrynologii Polskiej;

•  Organizowanie ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych, pt. „Kontrowersje w Nowotworach Neuroendokrynnych”, zajmujących się problematyką nowotworów neuroendokrynnych;

•  Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych metod molekularnej diagnostyki i monitorowania chorych z nowotworami neuroendokrynnymi i innymi zaburzeniami endokrynologicznymi;
Wyniki prowadzonych prac publikowane są w recenzowanych czasopismach medycznych, m.in. Neuroendocrinology, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Endocrine-Related Cancer, Annals of Surgery, Endocrine Connections, Endocrinology & Metabolism Clinics of North America, Advances in Medical Sciences, Endokrynologia Polska, i inne.

•  Współpraca naukowa
Prowadzenie współpracy naukowej z licznymi ośrodkami krajowymi, jak i zagranicznymi (m. in. Yale University School of Medicine, USA; Imperial College London, Wielka Brytania)

•  Nieustanne kształcenie podyplomowe kadry Kliniki
Swoją wiedzę w dziedzinie endokrynologii klinicznej i nowotworów neuroendokrynnych pracownicy Kliniki poszerzają na licznych kursach ogólnopolskich i zagranicznych;
Pracownicy Kliniki odbywali staże naukowo-szkoleniowe, m.in. w Harvard Medical School w Bostonie (USA), Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja), Medical School w Tel-Avivie (Izrael), Yale New Haven Hospital, Yale University School of Medicine (USA), Imperial College London (Wielka Brytania).

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I SPECJALIZACYJNA

Posiadamy akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Organizujemy liczne konferencje i szkolenia.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

•    Prowadzenie ćwiczeń, seminariów i wykładów z endokrynologii oraz medycyny nuklearnej a także zajęć fakultatywnych dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
•    Prowadzenie zajęć z endokrynologii i medycyny nuklearnej dla studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS
•    Prowadzenie studenckiego koła naukowego od 2009r.

Nasza Kadra


Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła
specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, medycyny nuklearnej Lekarz kierujący Oddziałem Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych
Kierownik Kliniki Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych SUM

file iconAutoreferat prof. dr hab. n. med. Beaty Kos-Kudły


Mgr Małgorzata Lalewicz - Metlerska
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Endokrynologii

 

Zespół Lekarski:

Lekarze specjaliści:


Dr n. med. Wanda Foltyn
specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Dr hab. n. med. Violetta Rosiek
specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej

Dr n. med. Janusz Strzelczyk
specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii

Lek. Małgorzata Borowska
specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Dr n. med. Magdalena Londzin-Olesik
specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Dr n. med. Anna Zemczak
specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Lek. Monika Wójcik - Giertuga
specjalista endokrynolog

Lek. Agata Walter
specjalista endokrynolog

Lek. Ksenia Janas
specjalista chorówb wewnetrznych, w trakcie specjalizacji z endokrynologii

Lek. Joanna Horbaczewska
specjalista endokrynolog

Lek. Karolina Makulik
specjalista chorób wewnętrznych

 

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z endokrynologii:


Lek. Aleksandra Krzystanek - Chrobok

Dr n. med. Anna Malczewska - Herman

Lek. Maciej Matląg

Lek. Olga Grzelak

Lek. Agnieszka Szczepaniak