przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Izba przyjęć | Lokalizacja Ligota

Jednostki szpitala > Poradnie > Izba przyjęć | Lokalizacja Ligota

Kontakt:

Rejestracja Centralnej Izby Przyjęć

Przyjęcia planowe: (32) 789 4813
Przyjęcia ostre:(32) 789 4814
Rejestracja Ginekologicznej Izby Przyjęć

(32) 789 4820

Czas oczekiwania na hospitalizację:

(32) 789 4921

Centralna Izba Przyjęć - Punkt Pielęgniarski:

(32) 789 48 01
(32) 789 48 02

Koordynator Centralnej Izby Przyjęć

(32) 789 4805

Pielęgniarka Oddziałowa Centralnej Izby Przyjęć:

(32) 789 4807

Lekarz Dyżurny Centralnej Izby Przyjęć:

(32) 789 4803

 

W skład Centralnej Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wchodzi Ogólna oraz Ginekologiczna Izba Przyjęć. Pacjenci kierowani są do leczenia w oddziałach, takich jak:

 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii
 • Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakolgii Klinicznej
 • Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej
 • Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Neonatologii
 • Oddział Endokrynologii Ginekologicznej
 • Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Neurochirurgii
 • Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 


W strukturach Centralnej Izby Przyjęć chorzy przyjmowani są do oddziałów szpitala całodobowo.

Uprasza się pacjentów zgłaszających się do przyjęcia do Szpitala o posiadanie dowodu tożsamości z numerem PESEL oraz zdjęciem tj. dowód osobisty lub paszport. 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 • Przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w trybie pilnym i stabilnym;
 • Udzielanie doraźnej pomocy chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie i wpisani na listę oczekujących;
 • Konsultowanie pacjentów skierowanych z innych podmiotów leczniczych;
 • Udzielanie pomocy doraźnej we wszystkich przypadkach nagłego zagrożenia życia i zdrowia;
 • Prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia;

Pacjent zgłaszający do Centralnej Izby Przyjęć celem przyjęcia zobowiązany jest posiadać:

 • E- skierowanie lub czytelne skierowanie w formie papierowej autoryzowane przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę;
 • Dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe pacjenta (Dowód osobisty, Paszport);
 • Ewentualne karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych).

Wejście na teren Centralnej Izby Przyjęć:

- Przyjęcia planowe (ustalony termin hospitalizacji) -  wejście z tyłu szpitala od strony parku, zgodnie z oznakowaniem umieszczonym na podjeździe dla karetek (z wyjątkiem niedziel i świąt - wejście od podjazdu karetek);

- Przyjęcia nagłe - wejście przez podjazd dla karetek:

 • pacjenci w stanach ostrych zagrażających życiu

 • konsultacje

 • pacjenci zgłaszający się ze skierowaniem celem ustalenia terminu hospitalizacji.

- Wejście do Ginekologicznej Izby Przyjęć - zgodnie z oznaczeniami.

Nasza Kadra

Lek. PatrykNey-Reroń
Koordynator Centralnej Izby Przyjęć
Mgr Joanna Dymczyk
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć
Mgr położnictwa Agnieszka Seweryn
z-ca Pielęgniarki oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć
Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego