przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Izba przyjęć | Lokalizacja Ligota

W skład Centralnej Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wchodzi Ogólna oraz Ginekologiczna Izba Przyjęć. Pacjenci kierowani są do leczenia w oddziałach, takich jak:

 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii
 • Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakolgii Klinicznej
 • Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa
 • Oddział Neonatologii
 • Oddział Endokrynologii Ginekologicznej
 • Oddział Neurologii
 • Oddział Udarowy
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Neurochirurgii
 • Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 


W strukturach Centralnej Izby Przyjęć chorzy przyjmowani są do oddziałów szpitala całodobowo.

Uprasza się pacjentów zgłaszających się do przyjęcia do Szpitala o posiadanie dowodu tożsamości z numerem PESEL oraz zdjęciem tj. dowód osobisty lub paszport. 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 • Przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w trybie pilnym i stabilnym;
 • Udzielanie doraźnej pomocy chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie i wpisani na listę oczekujących;
 • Konsultowanie pacjentów skierowanych z innych podmiotów leczniczych;
 • Udzielanie pomocy doraźnej we wszystkich przypadkach nagłego zagrożenia życia i zdrowia;
 • Prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia;

Pacjent zgłaszający do Centralnej Izby Przyjęć celem przyjęcia zobowiązany jest posiadać:

 • E- skierowanie lub czytelne skierowanie w formie papierowej autoryzowane przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę;
 • Dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe pacjenta (Dowód osobisty, Paszport);
 • Ewentualne karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych).

Wejście na teren Centralnej Izby Przyjęć:

- Przyjęcia planowe (ustalony termin hospitalizacji) -  wejście z tyłu szpitala od strony parku, zgodnie z oznakowaniem umieszczonym na podjeździe dla karetek (z wyjątkiem niedziel i świąt - wejście od podjazdu karetek);

- Przyjęcia nagłe - wejście przez podjazd dla karetek:

 • pacjenci w stanach ostrych zagrażających życiu

 • konsultacje

 • pacjenci zgłaszający się ze skierowaniem celem ustalenia terminu hospitalizacji.

- Wejście do Ginekologicznej Izby Przyjęć - zgodnie z oznaczeniami.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

ODDZIAŁ CHIRURGII PRZEWODU POKARMOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ W TRYBIE PLANOWYM

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

HOSPITALIZACJA

 

ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

LISTA ZALECEŃ PRZED PRZYJĘCIEM DO ODDZIAŁU ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

 

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZED PRZYJĘCIEM NA ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ

 

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWEGO PRZYJĘCIA PACJENTA NA ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII

HOSPITALIZACJA

ZALECENIA PRZED ZABIEGIEM

 

ODDZIAŁ NEUROLOGII

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZED PLANOWYM PRZYJĘCIEM NA ODDZIAŁ NEUROLOGII STACJONARNY

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZED PRZYJĘCIEM NA ODDZIAŁ NEUROLOGII – ŚWIADCZENIA JEDNODNIOWE

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZED PLANOWANYM BADANIEM EEG

ZASADY PRACOWNI EMG

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

INFORMACJE DLA PACJENTA PRZYJMOWANEGO NA ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PORODÓW RODZINNYCH

 

 Informacje:

Rejestracja Centralnej Izby Przyjęć:
Przyjęcia planowe: (32) 789 4813
Przyjęcia ostre: (32) 789 4814

Rejestracja Ginekologicznej Izby Przyjęć
(32) 789 4820

Czas oczekiwania na hospitalizację
(32) 789 4921

Centralna Izba Przyjęć - Punkt Pielęgniarski
(32) 789 48 01
(32) 789 48 02

Koordynator Centralnej Izby Przyjęć
(32) 789 4805

Pielęgniarka Oddziałowa Centralnej Izby Przyjęć
(32) 789 4807

Lekarz Dyżurny Centralnej Izby Przyjęć
(32) 789 4803

Lek. Patryk Ney-Reroń

Koordynator Centralnej Izby Przyjęć

Mgr Joanna Dymczyk

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć

Mgr położnictwa Agnieszka Seweryn

z-ca Pielęgniarki oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć

Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego