przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

LABORATORIUM

Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mieści się w dwóch lokalizacjach:
- Laboratorium Centralne I, przy ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
- Laboratorium Centralne II, przy ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

 

Personel Laboratorium Centralnego I i II stanowią:

- diagności laboratoryjni (18 osób, w tym 8 osób ze specjalizacją w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej oraz Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej);
- technicy analityki medycznej (12 osób);
- rejestratorki medyczne (2 osoby).

Pracownicy Laboratorium Centralnego należą do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Medycznej (PTDL), stale aktualizując i podwyższając swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w programie Szkolenia Ciągłego (kursy, konferencje, posiedzenia naukowo-szkoleniowe).

Korzystając z nowoczesnej aparatury medycznej oraz technologii diagnostycznych wiodących firm, zapewniamy wykonywanie badań na najwyższym poziomie, co potwierdzają codzienne kontrole wewnątrzlaboratoryjne oraz coroczne certyfikaty zewnętrznych programów kontroli jakości:
kontroli Centralnego Ośrodka Badań w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (COBJWDL), kontrolach międzynarodowych: EUROIMMUN – Lübeck, Labquality – Helsinki, Caresphere XQC Sysmex International Quality Assurance System, EQUAS – External Quality Assurance Services oraz  serologicznych RCKiK i IHiT.

Laboratorium Centralne spełnia kryteria ISO 27001:2017.

Zakres wykonywanych badań:

- biochemia kliniczna
- immunochemia kliniczna
- hematologia
- koagulologia
- równowaga kwasowo-zasadowa
- analityka ogólna
- autoimmunologia
- białka krwi (elektroforeza i immunofiksacja białek, prążki oligoklonalne)
- serologia z Bankiem Krwi

 

Laboratorium Centralne I, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
tel. +48 32 358 12 82
e-mail: lab@uck.katowice.pl


Laboratorium Centralne II, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. +48 32 789 48 52
e-mail: laboratorium@uck.katowice.pl

 

 

Kierownik:

mgr Marcela Cylc

Zastępca Kierownika:

mgr Bożena Niemiec

Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi:

mgr Nela Rabenda