przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział neurologii z pododdziałem udarowym

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział neurologii z pododdziałem udarowym

Kontakt:

Pielęgniarka oddziałowa

32 7894 571

Pielęgniarka odcinka świadczeń jednodniowych:

32 7894 624

Struktura organizacyjna oddziału

Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym dysponuje 41 łóżkami (w tym 2 to łóżka intensywnego nadzoru neurologicznego) dla chorych wymagających diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych. W Oddziale Neurologii udzielane są stacjonarne świadczenia zdrowotne obejmujące kompleksową diagnostykę i leczenie szerokiego spektrum chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera i inne otępienia, choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe), chorób demielinizacyjnych i autoimmunologicznych (np. stwardnienie rozsiane) oraz padaczki. Kompleksową opiekę nad chorymi uzupełnia zespół fizjoterapeutów, psycholog i neurologopeda.

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego wyposażona jest w nowoczesną aparaturę do ciągłego monitorowania stanu pacjenta oraz wspomagającą pracę układu krążenia i oddechowego.

W Oddziale Neurologii udzielane są również świadczenia jednodniowe. To oferta skierowana przede wszystkim do seniorów, dla których kilkudniowy pobyt szpitalny zazwyczaj wiąże się z wyjątkowym stresem.
 

Rocznie w Oddziale Neurologii leczymy ponad 1500 chorych.

W obrębie Oddziału Neurologii działają również pracownie:

 • Pracownia EEG

 • Pracownia EMG (wykonuje: badania mięśni [EMG] i elektroneurograficzne [szybkości przewodzenia we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych, ENG], próbę miasteniczną, badanie wzrokowych potencjałów wywołanych [VEP])

 • Oddział ma stały dostęp do Pracowni Tomografii Komputerowej i  Pracowni Rezonansu Magnetycznego

 Programy lekowe

Ponadto w ramach Oddziału Neurologii i Poradni Przyklinicznej prowadzona jest kwalifikacja i leczenie w ramach programów lekowych:

 • leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (terapie infuzyjne, B90)

 • leczenia stwardnienia rozsianego lekami pierwszego rzutu oraz po niepowodzeniu terapii lekami I-go rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego(B29)

 • leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy (B28)

 • leczenia spastyczności kończyny górnej i/lub kończyny dolnej po udarze mózgu, z użyciem toksyny botulinowej typu A (B57)

 • leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (B67)

 • leczenie dorosłych pacjentów z potwierdzonym genetycznie rdzeniowym zanikiem mięśni, SMA (B102)

Wśród zaawansowanych procedur medycznych, we współpracy z Oddziałem Neurochirurgii prowadzimy leczenie padaczki lekoopornej przy użyciu VNS (ang. Vagus Nerve Stimulation) i zaawansowanej choroby Parkinsona z DBS (ang. Deep Brain Stimulation)

Inne formy działalności

Działalność dydaktyczna dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest szpitalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dlatego jednym z jego podstawowych zadań poza działalnością leczniczą jest dydaktyka. W ciągu roku akademickiego realizowany jest program kształcenia studentów w zawodzie lekarza, a także fizjoterapeuty i neurobiologa. Większość zajęć odbywa się w języku polskim, rośnie również liczba studentów anglojęzycznych, których kształcimy w kilku programach nauczania (m.inn. Europen Program, Program Erasmus/Sokrates).

Działalność naukowo-badawcza

Obejmuje przede wszystkim dwa kierunki badawcze:

 1. dotyczące chorób neurodegeneracyjnych, przede wszystkim choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich oraz zespołów otępiennych o etiologii zwyrodnieniowej:

  • skuteczność i bezpieczeństwo zaawansowanych metod leczenia choroby Parkinsona

  • objawy pozaruchowe (zaburzenia snu, zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, zaburzenia kontroli impulsów, zaburzenia neuropsychiatryczne) w chorobie Parkinsona, parkinsonizmach atypowych, drżeniu samoistnym oraz w dystonii pierwotnej

  • aktywność fizyczna w chorobie Parkinsona

  • diagnostyka zaburzeń funkcji poznawczych po 65r.ż.

 2. dotyczące chorób autoimmunologicznych, przede wszystkim chorób demielinizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem stwardnienia rozsianego

  • Szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii dla lekarzy
   Oddział Neurologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu neurologii dla lekarzy, a także status oddziału szkolącego lekarzy innych specjalności w neurologii. Realizujemy również szkolenia indywidualne dla lekarzy z zakresu neurofizjologii (w Pracowni EMG) oraz praktyki zawodowe dla logopedów i psychologów.

  • Prowadzenie badań klinicznych nowych leków
   Kolejnym obszarem działalności jest prowadzenie badań klinicznych, traktowanych jako możliwość dostępu do najnowszych biotechnologii medycznych, a także możliwość nabywania doświadczeń prowadzenia chorych zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi.

 

Nasza Kadra

Dr hab. n med. Joanna Siuda
Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologii z pododdziałem udarowym

Dr hab. n med. Agnieszka Gorzkowska, prof. SUM
z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologii z pododdziałem udarowym

Lic. Piel. Renata Czechelius
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii

Mgr Mariola Wyględacz
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Udarowego

Specjaliści:

Dr n. med. Anna Walawska-Hrycek
Lek. med. Maja Patalong-Ogiewa
Lek. med. Aleksandra Kaczmarczyk
Lek. med. Justyna Gawryluk
Lek. med. Magdalena Błaszczyk
Lek. med. Katarzyna Zawiślak-Fornagiel
Lek. med. Tomasz Chmiela
Lek. med. Justyna Kwolek-Limańska

Dr n. med. Justyna Tabaka-Pradela
Lek. Izabela Bieniek
Lek. Patrycja Radecka

Rezydenci:

Lek. Weronika Galus
Lek. Marta Molenda
Lek. Wioletta Dziubak
Lek. Mateusz Toś
Lek. Aleksandra Cieśla-Fuławka
Lek. Krzysztof Duda
Lek. Agnieszka Czyżewska
Lek. Michalina Rzepka
Lek. Jakub Malkiewicz