przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Okulistyki Dorosłych

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Okulistyki Dorosłych

Kontakt:

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Leczenie zachowawcze (stany zapalne, jaskra, choroby naczyniowe siatkówki i nerwu wzrokowego, urazy narządu wzroku) oraz leczenie operacyjne narządu wzroku.

Wykonujemy następujące zabiegi operacyjne u osób dorosłych:

1. Operacje aparatu ochronnego oka i operacje oczodołu:

a. zabiegi rekonstrukcyjne powiek,
b. zabiegi przywracające prawidłową motorykę powiek (opadnięcie, podwinięcie, odwinięcie powiek),
c. usuwanie zmian łagodnych (kępek żółtych, gradówek itp.) i guzów złośliwych powiek i oczodołu (z dostępu przedniego).

2. Chirurgia jaskry:

a. zabiegi przetokowe (trabekulektomia, sklerektomia głęboka),
b. wszczepianie implantów i setonów filtrujących (iStent, XEN, Preserflo MicroShunt, zastawka Ahmeda, implant Baerveldta),
c. chirurgia kanału Schlemma (kanaloplastyka, Trabektom, Kahook Dual Blade),
d. zabiegi cyklodestrukcyjne (ECP, TSCP, MP-TSCP, cyklokrioaplikacja).

3. Operacje rekonstrukcji powierzchni oka:

a. rekonstrukcje worka spojówkowego
b. operacje usunięcia zmian spojówki (skrzydlik, znamiona barwnikowe)
c. operacje z użyciem błony owodniowej
d. Operacje z użyciem błony Tenona
e. Przeszczepy rogówki:
- drążący
- warstwowy (przedni, tylny)
- patch grafty

4. Operacje zaćmy:

a. fakoemulsyfikacja z jednoczasowym wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, w tym soczewek torycznych,
b. operacje wtórnego wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w oczach bezsoczewkowych,
c. zewnątrztorebkowe (ECCE) usuwanie zaćmy powikłanej ze wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (IOL),
d. wewnątrztorebkowe (ICCE) usuwanie zaćmy podwichniętej z fiksacją śródtwardówkową sztucznej soczewki,
e. usuwanie zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia napinającego torebkę.

5. Leczenie stożka rogówki:

a. sieciowanie włókien kolagenowych rogówki (cross-linking).

6. Chirurgia zeza:

a. operacje zezów zbieżnych i rozbieżnych, towarzyszących i porażennych.

7. Chirurgia siatkówki:

a. operacje odwarstwienia siatkówki metodą zewnątrzgałkową,
b. operacje witrektomii tylnej z podaniem gazu lub oleju silikonowego:
- odwarstwienia siatkówki,
- niedrożność naczyń siatkówki,
- otwory i przedarcia siatkówki,
- błony przed i podsiatkówkowe,
- krwotoki podsiatkówkowe i do ciała szklistego,
- zmiany powstające w następstwie zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem,
- retinopatia cukrzycowa i inne powikłania oczne zaburzeń ogólnoustrojowych,
- powikłania wcześniej wykonanych zabiegów: stany zapalne, krwotoki, jaskra wtórna,
- usuwanie ciał obcych wewnątrzgałkowych.

8. Zabiegi laserem ekscymerowym:

a. PTK (fotokeratektomia terapeutyczna).

Nasza Kadra

Prof. dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska
Lekarz kierujący Oddziałem Okulistyki Dorosłych
Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki SUM
Dr hab. n. med. Adrian Smędowski, profesor SUM
Zastępca Lekarza kierującego Oddziałem Okulistyki Dorosłych
Mgr piel. Teresa Jakubczak
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki Dorosłych
Mgr piel. Zofia Hejak
Zastępca pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki Dorosłych
Lic. piel. Dorota Mróz
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Bloku Operacyjnego Okulistyki Dorosłych