przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Endokrynologii Ginekologicznej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział dysponuje 18 łóżkami. Kadrę medyczną Oddziału stanowi: pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału dr hab. n. med. Paweł Madej, 3 starszych asystentów, 1 młodszy asystent, 4 młodszych asystentów-rezydentów, a także 7 położnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział Endokrynologii Ginekologicznej jest oddziałem klinicznym, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych z zakresu endokrynologii ginekologicznej. Hospitalizowanym pacjentkom możemy zapewnić pobyt w przestronnych, odnowionych w 2014 roku salach jedno, dwu i wieloosobowych. W obrębie szczególnych zainteresowań diagnostyczno - terapeutycznych Oddziału znajdują się:

  · zespoły androgenne u kobiet, w tym zespół policystycznych jajników,
  · zaburzenia nadnerczy,
  · zaburzenia funkcji i budowy układu podwzgórze-przysadka- jajnik,
  · zaburzenia różnicowania i rozwoju płci,
  · diagnostyka i terapia niepłodności z przyczyn endokrynologiczno-immunologicznych.

Oddział udziela świadczeń leczniczych i diagnostycznych w zakresie endokrynologii ginekologicznej, zespołów androgennych u kobiet oraz niepłodności powstałej na podłożu hormonalnym. W Oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka schorzeń endokrynologicznych oparta na oznaczeniach hormonalnych w płynach ustrojowych oraz testach diagnostycznych.

 

DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

Kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie zajęć z ginekologii i położnictwa. Prowadzenie zajęć fakultatywnych oraz zajęć w ramach studiów doktoranckich. Prowadzenie kursów podyplomowych z zakresu endokrynologii ginekologicznej w ramach specjalizacji z położnictwa i ginekologii.

Tematyka badawcza

  · Patogeneza zespołu policystycznych jajników w aspekcie towarzyszących mu zaburzeń metabolicznych (otyłość, nadciśnienie, dyslipidemia i inne).
  · Związek adipokin z zespołem PCO.
  · Hormon antymullerowski w PCOS i płodności kobiet.
  · Związek PCOS i adipokin z chorobą włóknisto-torbielowatą gruczołów piersiowych.
  · Ocena wybranych białek pro- i antyapoptycznych w wybranych nowotworach narządu rodnego kobiet.
  · Ocena zaburzeń emocjonalnych u kobiet z PCOS.

Partnerzy

  · Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
  · Zakład Proteomiki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec
  · Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej SP CSK im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  · Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
  · Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski, Opole

 

PLIKI DO POBRANIA:

LISTA ZALECEŃ PRZED PRZYJĘCIEM NA ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJInformacje:

Sekretariat:
32 789 4351

Położna oddziałowa:
32 789 4371

Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej

Lekarz kierujący Oddziałem Endokrynologii Ginekologicznej

Lic. położnictwa Izabela Maraj

p. o. Położnej oddziałowej Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej