przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Radioterapii

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Radioterapii

Kontakt:

Zakład Radioterapii

Rejestracja
32 420 10 20
Poradnia Onkologiczna

Koordynator Leczenia Onkologicznego

730 992 485

Oddział Radioterapii

Sekretariat
32 3581 396

Image 1
0

łóżek

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Oddział Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wraz z Zakładem Radioterapii i Gamma Knife stanowi integralną część profilu onkologicznego Szpitala zapewniając kompleksowe leczenie pacjentów z chorobą nowotworową. 

 

KADRA MEDYCZNA ODDZIAŁU I ZAKŁADU RADIOTERAPII:

 • Specjaliści Radioterapii Onkologicznej
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
 • Specjalista Medycyny Paliatywnej
 • Specjaliści Neurochirurgii
 • Specjaliści Radiologii
 • Lekarze Rezydenci
 • Pielęgniarki Onkologiczne
 • Fizycy Medyczni
 • Technicy Elektroradiologii.


 
ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

W ramach Oddziału i Zakładu Radioterapii realizowane są świadczenia z zakresu teleradioterapii, brachyterapii, radiochirurgii Gamma Knife, radioterapii stereotaktycznej SBRT (Stereotactic Body Radiotherapy) oraz radiochemioterapii.  
Zakład Radioterapii jest wyposażony w trzy akceleratory liniowe Elekta Synergy wyposażone w opcję FFF(Flattening Filter Free), aparat Leksell GammaKnife Perfection, aparat do brachyterapii microSelectron HDR oraz nowoczesne systemy planowania, zarządzania i weryfikacji dozymetrycznej. Planowanie radioterapii odbywa się z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz PET/TK. Akceleratory liniowe zostały wyposażone w system Image-Guided RadioTherapy oraz VisionRT umożliwiające napromienienie guza nowotworowego z wysoką precyzją. Dodatkowo w niektórych sytuacjach klinicznych (rak prostaty, przerzuty do wątroby, rak trzustki) radioterapia jest prowadzona z wykorzystaniem znaczników (Gold Anchor i fiducial marker) zakładanych pod kontrolą USG i/lub TK w obszar bezpośrednio sąsiadujący z guzem nowotworowym. 

W przypadku konieczności uwzględnienia ruchomości oddechowej obszaru napromienianego w trakcie leczenia wykorzystywane są techniki bramkowania oddechowego (Respiratory-Gated Radiotherapy) oraz radioterapii na wstrzymanym oddechu (Deep Inspiration Breat Hold Radiotherapy) mające zastosowanie w radioterapii stereotaktycznej guzów płuca lub wątroby oraz w trakcie napromieniania pacjentek z lewostronną lokalizacją raka piersi, kiedy istnieje konieczność redukcji średniej dawki promieniowania w obszarze serca.

Oddział realizuje procedury wysokospecjalistyczne zgodne z obowiązującymi protokołami radioterapii i wytycznymi międzynarodowymi.

 


Akredytacja Centrum Radioterapii M.D. Anderson Houston, USA

(A Phase III, Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multi-center, International Study of Durvalumab with Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) for the Treatment of Patients with unresected Stage I/II, lymph-node negative Non-small Cell Lung Cancer (PACIFIC-4/RTOG-3515) )

 

Centrum Radioterapii M.D. Anderson Houston, USA Logo

 

W ramach Oddziału i Zakładu Radioterapii świadczenia medyczne są udzielane w oparciu o kontrakt z NFZ „Szybka Terapia Onkologiczna”

Szybka Terapia Onkologiczna - Logo

 

WSKAZANIA DO LECZENIA:

Radioterapia:

 • rak piersi
 • nowotwory narządów głowy i szyi
 • nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • rak płuca, opłucnej i śródpiersia
 • nowotwory układu pokarmowego
 • nowotwory układu moczowo-płciowego
 • nowotwory kości i tkanek miękkich
 • przerzuty do kości, mózgowia, płuc, narządów jamy brzusznej

 

Gamma Knife (radiochirurgia guzów mózgu):

 • przerzuty do mózgowia
 • oponiaki
 • nerwiaki nerwów czaszkowych
 • guzy przysadki
 • czaszkogardlaki
 • hamartoma
 • neuralgie nerwów czaszkowych (głownie nerwu trójdzielnego)
 • niektóre guzy pochodzenia glejowego


Radioterapia chorób nienowotworowych (radioterapia przeciwzapalna):

 • choroba Gravesa-Basedowa – wytrzeszcz gałek ocznych (orbitopatia)
 • zespół bolesnego barku (PHS – periarthritis humeroscapularis)
 • włóknienie agresywne (fibromatosis agressiva) - operacja + radioterapia uzupełniająca
 • łokieć tenisisty (EPH – epicondylopathia humeri)
 • łokieć golfisty
 • przykurcz rozcięgna dłoniowego, zwany chorobą Dupuytrena, charakteryzuje się bliznowaceniem rozcięgna dłoniowego z następczym przykurczeniem zgięciowym palców
 • ostrogi piętowe
 • rogowiak (keratoacanthoma)
 • zapalenie ścięgna Achillesa
 • kostnienie pozakostne – bezpośrednio przed lub po zabiegu operacyjnym
 • bolesne naczyniaki kręgów
 • choroba Ledderhose`a - włókniakowatość guzkowata rozcięgna podeszwowego

 

Dodatkowe usługi:

 • opieka Koordynatora Leczenia Onkologicznego
 • konsultacje psychoonkologa i fizjoterapeuty
 • transport medyczny dla pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym
 • możliwość zakwaterowania w hostelu dla pacjentów niewymagających całodobowego nadzoru w warunkach szpitalnych
 • call center

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-NAUKOWA


Kadra medyczna Oddziału i Zakładu Radioterapii prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w ramach Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny jest współrealizatorem projektu GLIOMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest opracowanie testu diagnostycznego umożliwiającego kompleksową diagnostykę molekularną glejaków.

 

Nasi specjaliści są aktywnymi członkami wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Radioterapii (PTRO)

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK)

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (PTFM)

American Society of Clinical Oncology (ASCO)

International Society of Geriatric Oncology (SIOG)

American Society of Radiation Oncology (ASTRO)

European Society of Medical Oncology (ESMO)

European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)

 

 

   Śląski Uniwersytet Medyczny - logo

StrategMed - Logo

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA


Kadra angażuje się w szereg działań o charakterze charytatywnym oraz akcje z zakresu profilaktyki nowotworowej i promocji zdrowia. Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami (np. Amazonki) wspierając chorych i ich bliskich w walce z chorobą nowotworową. Co roku wspólnie z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Fundacją NU-MED organizowany jest bieg „UBiegamy się o Zdrowie” #OnkologiaNaCeglanej, który skupią coraz większą liczbę miłośników zdrowego stylu życia.

Nasi koordynatorzy należą do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej.

 

Onkologia na ceglanej - Ubiegamy się o zdrowie

 

Nasza Kadra

Dr n. med. Łukasz Michalecki
Lekarz kierujący Oddziałem i Zakładem Radioterapii
Dr n. med. Magdalena Jarosz
Z-ca Lekarza kierującego ds. Oddziału Radioterapii
Mgr Grażyna Drąg
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Radioterapii