przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

 

 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego zlokalizowana jest w Katowicach Ligocie, przy ulicy Medyków 14. Historia Pracowni sięga połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku kiedy to Powstała Klinika Gastroenterologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Kornel Gibiński, a następnym prof. dr hab. Andrzej Nowak. Od 2006 roku kierownikiem oddziału klinicznego jest prof. dr hab. Marek Hartleb. Wieloletnim Koordynatorem Pracowni Endoskopii był dr n. med. Tomasz Marek. Od 01.listopada 2019 roku Pracownia stała się niezależną jednostką organizacyjną Szpitala, a kierownikiem  Pracowni został dr n. med. Piotr Wosiewicz. W skład zespołu lekarskiego Pracowni wchodzą dr n. med. Tomasz Marek oraz liczne grono Lekarzy Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii. Kadrę pielęgniarską Pracowni stanowi Oddziałowa mgr Anna Kierepka wraz z dziewięcioma wysoko wykwalifikowanymi pielęgniarkami. Wsparciem Pracowni są również dwie Panie Rejestratorki, dwie Panie odpowiedzialne za porządek oraz Pani dezynfektor, zajmująca się myciem i dezynfekcją sprzętu endoskopowego.

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego wyposażona jest w nowoczesny sprzęt endoskopowy firmy Olympus systemu EXERA III oraz w najbardziej zaawansowany system endoskopii  EVIS X1. Dzięki wysokim kwalifikacjom kadry Pracownia od wielu lat prowadzi całodobowe dyżury endoskopowe dla obszaru południowej Polski. Unikatową w skali kraju cechą pracowni jest utrzymywana 24 h na dobę przez 365 dni w roku, możliwość wykonania cholangiopankreatografii wstecznej ze wskazań pilnych takich jak ostre żółciopochodne zapalenie trzustki oraz ostre zaporowe zapalenie dróg żółciowych. Pod tym względem ośrodek zaliczany jest do największych w Europie. Lekarzami pełniącymi dyżury endoskopowe są : dr. n. med. Tomasz Marek,  dr n. med. Roman Kaczor, dr Mateusz Chapuła oraz dr n. med. Piotr Wosiewicz.

Pracownia posiada akredytację Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) do szkolenia w zakresie endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej.

W Pracowni prowadzone są kursy i szkolenia z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego dla lekarzy specjalizujących się w gastroenterologii, jak również kursy endoskopowe dla lekarzy z innych Ośrodków Medycznych w tym z zagranicy. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego przeprowadza również egzaminy praktyczne wymagane do uzyskania dyplomu umiejętności z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego. W Pracowni odbywają się zajęcia z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego dla polskich i angielskojęzycznych studentów Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto Pracownia Endoskopii pozostaje w ścisłej współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii, Katedrą i Kliniką Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Katedrą i Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii jak również z pozostałymi Klinikami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.

Działalność pracowni obejmuję badania diagnostyczne oraz endoskopowe zabiegi terapeutyczne przewodu pokarmowego.

W zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii wykonywane są następujące zabiegi:

Panendoskopia diagnostyczna, polipektomia endoskopowa w tym mukozektomia i dyssekcja podśluzówkowa, rozszerzanie zwężeń techniką bougienage oraz balonem, ablacja zmian naczyniowych przy użyciu koagulacji argonowej, endoskopowe leczenie przełyku Barretta, protezowanie przełyku oraz dwunastnicy metalowymi protezami samorozprężalnymi, leczenie przetok przełykowych, wytworzenie przetoki odżywczej techniką „pull” i „push” oraz PEG-J, usuwanie ciał obcych, tamowanie krwawień, eradykacja żylaków przełyku, żołądka oraz żylaków ektopowych,

W zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii wykonywane są następujące zabiegi:

Kolonoskopia diagnostyczna, kolonoskopia przesiewowa w ramach programu badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego, polipektomia techniką tradycyjną oraz mukozektomii, balonowe rozszerzanie zwężeń w tym w chorobach zapalnych jelit oraz pooperacyjnych, ablacja zmian naczyniowych przy użyciu koagulacji argonowej, paliatywne protezowanie zwężeń nowotworowych protezą metalową samorozprężalną, nadzór onkologiczny pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, jak również po leczeniu chorób nowotworowych jelita grubego, dekompresja toksycznego rozdęcia okrężnicy.

W zakresie dróg żółciowych w Pracowni Endoskopii wykonywane są następujące zabiegi:

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, usuwanie złogów z dróg żółciowych oraz przewodu trzustkowego, poszerzanie i protezowanie zwężeń dróg żółciowych oraz przewodu trzustkowego o różnej etiologii protezami plastikowymi oraz metalowymi protezami samorozprężalnymi, pobranie wycinków oraz wymazów szczoteczkowych ze zwężeń przewodów żółciowych, leczenie powikłań pooperacyjnych przewodów żółciowych w tym po transplantacji wątroby, ampulektomia, cholengioskopia, litotrypsja metodą EHL, ablacja guzów przewodów żółciowych oraz trzustki metodą RFA.  

Dodatkowo w ramach pracowni echoendoskopii wykonywane są następujące procedury endoskopowe:

Echoendoskopia diagnostyczna z lub bez biopsji igłami 25, 22 i 19 G, diagnostyka nadciśnienia wrotnego, diagnostyka guzów podśluzówkowych, gastro-cystostomia pod kontrolą EUS, Obliteracja żylaków żołądka z użyciem coili, zespolenia przewodów żółciowych ze światłem żołądka lub dwunastnicy.

Aby ustalić termin badania lub zabiegu endoskopowego niezbędne jest okazanie właściwego skierowania, wydanego przez lekarza pracującego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dokument tożsamości. W pracowni nie są wykonywane badania i zabiegi odpłatnie.

 

Pliki do pobrania:

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

PRZYGOTOWANIE DO PANENDOSKOPII GASTROSKOPII DUODENOSKOPIIInformacje:

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego czynna:

Poniedziałek - 7:00 - 15:00
Wtorek - 7:00 -15:00
Środa - 7:00 - 19:00
Czwartek - 7:00 - 19:00
Piątek - 7:00- 15:00

Numery telefonów:
Rejestracja telefoniczna pn-pt 12:00 - 15:00:
(32) 789 44 37
Rejestracja osobista pn-pt 8:00-12:00

Dr n. med. Piotr Wosiewicz

Kierownik Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Mgr piel. Anna Kierepka

p. o. pielęgniarki oddziałowej Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego