przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU NEUROLOGII


•    Oddział Neurologii
•    Odcinek Świadczeń Jednodniowych
•    Poradnia Neurologiczna i Wtórnej Prewencji Udaru Mózgu
•    Poradnia Chorób Mięśni
    

Oddział Neurologii dysponuje 21 łóżkami (w tym 2 to łóżka intensywnego nadzoru neurologicznego) dla chorych wymagających diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych. W Oddziale Neurologii udzielane są stacjonarne świadczenia zdrowotne obejmujące kompleksową diagnostykę i leczenie szerokiego spektrum chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera i inne otępienia, choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe), chorób demielinizacyjnych i autoimmunologicznych (np. stwardnienie rozsiane) oraz padaczki. Kompleksową opiekę nad chorymi uzupełnia zespół fizjoterapeutów, psycholog i neurologopeda.

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego wyposażona jest w nowoczesną aparaturę do ciągłego monitorowania stanu pacjenta oraz wspomagającą pracę układu krążenia i oddechowego.

W Oddziale Neurologii udzielane są również świadczenia jednodniowe. To oferta skierowana przede wszystkim do seniorów, dla których kilkudniowy pobyt szpitalny zazwyczaj wiąże się z wyjątkowym stresem.
Rocznie w Oddziale Neurologii leczymy ponad 1500 chorych.

W obrębie Oddziału Neurologii działają również pracownie:
•    Pracownia EEG
•    Pracownia EMG (wykonuje: badania mięśni [EMG] i elektroneurograficzne [szybkości przewodzenia we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych, ENG], próbę miasteniczną, badanie wzrokowych potencjałów wywołanych [VEP])
•    Oddział ma stały dostęp do Pracowni Tomografii Komputerowej i  Pracowni Rezonansu Magnetycznego

PROGRAMY LEKOWE

Ponadto w ramach Oddziału Neurologii i Poradni Przyklinicznej prowadzona jest kwalifikacja i leczenie w ramach programów lekowych:
•    leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (terapie infuzyjne, B90)
•    leczenia stwardnienia rozsianego lekami pierwszego rzutu oraz po niepowodzeniu terapii lekami I-go rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego(B29)
•    leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy (B28)
•    leczenia spastyczności kończyny górnej i/lub kończyny dolnej po udarze mózgu, z użyciem toksyny botulinowej typu A (B57)
•    leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (B67)
•    leczenie dorosłych pacjentów z potwierdzonym genetycznie rdzeniowym zanikiem mięśni, SMA (B102)

Wśród zaawansowanych procedur medycznych, we współpracy z Oddziałem Neurochirurgii prowadzimy leczenie padaczki lekoopornej przy użyciu VNS (ang. Vagus Nerve Stimulation) i zaawansowanej choroby Parkinsona z DBS (ang. Deep Brain Stimulation)

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

•    Działalność dydaktyczna dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest szpitalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dlatego jednym z jego podstawowych zadań poza działalnością leczniczą jest dydaktyka. W ciągu roku akademickiego realizowany jest program kształcenia studentów w zawodzie lekarza, a także fizjoterapeuty i neurobiologa. Większość zajęć odbywa się w języku polskim, rośnie również liczba studentów anglojęzycznych, których kształcimy w kilku programach nauczania (m.inn. Europen Program, Program Erasmus/Sokrates).
 
•    Działalność naukowo-badawcza

Obejmuje przede wszystkim dwa kierunki badawcze:
1.    dotyczące chorób neurodegeneracyjnych, przede wszystkim choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich oraz zespołów otępiennych o etiologii zwyrodnieniowej:
- skuteczność i bezpieczeństwo zaawansowanych metod leczenia choroby Parkinsona
- objawy pozaruchowe (zaburzenia snu, zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, zaburzenia kontroli impulsów, zaburzenia neuropsychiatryczne) w chorobie Parkinsona, parkinsonizmach atypowych, drżeniu samoistnym oraz w dystonii pierwotnej
-aktywność fizyczna w chorobie Parkinsona
-diagnostyka zaburzeń funkcji poznawczych po 65r.ż.
2.    dotyczące chorób autoimmunologicznych, przede wszystkim chorób demielinizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem stwardnienia rozsianego
•    Szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii dla lekarzy
Oddział Neurologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu neurologii dla lekarzy, a także status oddziału szkolącego lekarzy innych specjalności w neurologii. Realizujemy również szkolenia indywidualne dla lekarzy z zakresu neurofizjologii (w Pracowni EMG) oraz praktyki zawodowe dla logopedów i psychologów.
•    Prowadzenie badań klinicznych nowych leków
Kolejnym obszarem działalności jest prowadzenie badań klinicznych, traktowanych jako możliwość dostępu do najnowszych biotechnologii medycznych, a także możliwość nabywania doświadczeń prowadzenia chorych zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi.

 

broszura "UDARatować Życie"

https://posilkiwchorobie.pl/neurologia/udaratowac-zycie-poradnik-dla-osob-po-udarze-mozgu-ich-rodzin-i-opiekunow/?fbclid=IwAR3MSZU5a9x3ApH2tWJAJvSBNIYhtJr-372RO3g2XLC1PAczRRMG4imm4T4

 

Pliki do pobrania:

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZED PLANOWYM PRZYJĘCIEM NA ODDZIAŁ NEUROLOGII STACJONARNY

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZED PRZYJĘCIEM NA ODDZIAŁ NEUROLOGII – ŚWIADCZENIA JEDNODNIOWE

 

 Informacje:

Sekretariat:
tel. 32/789-4554;
e-mail: neurologia@uck.katowice.pl

Pielęgniarka oddziałowa:
32/789-4571

Pielęgniarka odcinka świadczeń jednodniowych:
32/789-46-24

Dr hab. n med. Joanna Siuda

Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologii

 

Dr hab. n med. Agnieszka Gorzkowska, prof. SUM

z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologii

 

Lic. Piel. Renata Czechelius

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii

 

Specjaliści:

Dr n. med. Anna Walawska-Hrycek
Lek. med. Maja Patalong-Ogiewa
Lek. med. Aleksandra Kaczmarczyk
Lek. med. Justyna Gawryluk
Lek. med. Magdalena Błaszczyk
Lek. med. Katarzyna Zawiślak-Fornagiel
Lek. med. Tomasz Chmiela
Lek. med. Justyna Kwolek-Limańska

 

Rezydenci:

Lek. Weronika Galus
Lek. Marta Molenda
Lek. Wioletta Dziubak
Lek. Mateusz Toś
Lek. Aleksandra Cieśla-Fuławka
Lek. Krzysztof Duda
Lek. Agnieszka Czyżewska
Lek. Michalina Rzepka
Lek. Jakub Malkiewicz