przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Onkologii Klinicznej przeszedł gruntowną modernizację!

2023-10-27 11:14:42

Krótki opis:

W miejscu starej infrastruktury powstał nowoczesny i komfortowy oddział łóżkowy wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i pomieszczeniami administracyjno-biurowymi.

W miejscu starej infrastruktury powstał nowoczesny i komfortowy oddział łóżkowy wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i pomieszczeniami administracyjno-biurowymi. Zmienił się układ funkcjonalno-przestrzenny, położono nowe instalacje wewnętrzne, a pomieszczenia oddziału zostały kompleksowo wyposażone.

 

W uroczystym otwarciu Oddziału udział wzięli:

- w imieniu JM Rektora SUM - dr. n. med. Ireneusz Ryszkiel - Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

- dr n. med. Wiesław Bal - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej

- Maria Grabowska - Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

- Dyrektorzy Szpitali Klinicznych,

- Dyrekcja Szpitala

- Personel medyczny Szpitala, pracownicy administracyjni oraz duchowieństwo.

 

Po przebudowie Oddział posiada sześć pokoi łóżkowych trzyosobowych z łazienkami, pokój zabiegowy oraz pomieszczenia towarzyszące.

Prace związane z modernizacją Oddziału trwały 5 miesięcy. Koszt realizacji inwestycji to 2 717 841,01 zł.

Inwestycja została sfinansowana z projektu pn. "Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie onkologii poprzez modernizację i zakup nowoczesnej aparatury medycznej w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU

 

Zdjęcia: Witold Gonera, Paweł Krotowski