przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Odwiedziny Maseczki

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną aktualizujemy zasady dotyczące odwiedzin oraz noszenia maseczek w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im.prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach. 

Zasady Odwiedzin:

  • Godziny Odwiedzin: Najlepszy czas na odwiedziny to godziny popołudniowe, z ograniczeniem do jednej osoby.
  • Stan Zdrowia Odwiedzających: Osoba odwiedzająca nie może manifestować objawów infekcji (m.in. gorączka, kaszel, katar, ból gardła).
  • Odwiedziny Dzieci: Zalecamy, aby dzieci nie brały udziału w odwiedzinach, dla ich bezpieczeństwa i komfortu.
  • Czas Trwania Odwiedzin: Prosimy, aby odwiedziny trwały nie dłużej niż 15 minut.
  • Higiena i Bezpieczeństwo: Przypominamy o dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z oddziału oraz o noszeniu maseczki i korzystaniu tylko z wyznaczonych miejsc siedzących.

Wyjątki:

  • W wyjątkowych przypadkach Ordynator, Lekarz Kierujący Oddziałem lub Lekarz Dyżurny mogą dostosować te zasady do indywidualnych potrzeb, zawsze z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i stanu pacjenta.

Maseczki:

  • Zalecamy noszenie jednorazowych maseczek chirurgicznych na terenie Szpitala ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów, poradni, pracowni i zakładów. Noszenie maseczki jednorazowej zwiększa ochronę wszystkich osób przebywających na terenie placówki.

 

 Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.